Kølabonn kan også henvise til Kolbotn.

En kølabonn er restene etter en gammel kullmile.

Det er en flat slette i skogen med en diameter på 8 – 20 meter, omkranset av en jordvoll. Vollen er rester etter materialet som dekket mila. Det flate området er gjerne nærmest vegetasjonsfritt og marken er svart av kullrestene. I nærheten kan det finnes rester etter bygningen som vaktmannskaper til mila benyttet (kullbrennerkoia). De fleste kølabonnene er fra perioden 1600 – 1900.

Stedsnavn

rediger

Flere stedsnavn har tilknytning til slike steder, f.eks. «Persbonn», «Ståvibonn», «Hansinebonn» og «Grønnebonn» i Bærum kommune. Serveringsstedet «Mikkelsbonn» har fått navn etter Mikkels kølabonn, som ligger like i nærheten. «Den grønne bånn» i Bærumsmarka ligger i sti- og løypekrysset nord for Østernvann. Kulturminnet er skiltet av Bærumsmarkas venner.

Fornminner

rediger

Alle kølabonner er kulturminner som gir dagens mennesker kunnskap om virksomheter i eldre tid. Kølabonner fra før 1537 er automatisk fredede fornminner.

Se også

rediger

Kilder

rediger