Sted hvor mennesker stiller seg opp for å få varer eller tjenester i samme rekkefølge som de kom.
Kø av besøkende til Louvre
Kø i en matbutikk i New York.
Kø ved Sultan Ahmed-Moskeen

En er et område hvor folk stiller seg opp for varer eller tjenester etter prinsippet om at man blir betjent etter samme rekkefølge som man kom.

Vanlige eksempler hvor køer oppstår er i matbutikker, minibanker, billettskranker og ved påstigning til buss eller taxi.

Køer er et fenomen i en rekke felt, og har blitt grundig analysert innen fagfeltet køteori. Innen samfunnsøkonomi blir køer sett på som en måte å rasjonere varer og tjenester som det er lite av.

Se ogsåRediger