Sted hvor mennesker stiller seg opp for å få varer eller tjenester i samme rekkefølge som de kom.

En er en ansamling av folk eller kjøretøyer.

Kø av besøkende til Louvre
Kø i en matbutikk i New York.
Kø ved Sultan Ahmed-Moskeen

Køer av mennesker som vil oppnå et godeRediger

Køen kan for eksempel bestå av mennesker som har stilt seg opp for å kjøpe eller bli tilgodesett i fordelingen av varer eller tjenester. Tilslutningen til en kø skjer i de fleste tilfellene ut fra en forventning om at fordelingen skal skje etter prinsippet om at man blir betjent etter samme rekkefølge som man kom.

Vanlige eksempler hvor køer oppstår er i matbutikker, minibanker, billettskranker og ved påstigning til buss eller taxi.

Køer er et fenomen i en rekke felt, og har blitt grundig analysert innen fagfeltet køteori. Innen samfunnsøkonomi blir køer sett på som en måte å rasjonere varer og tjenester som det er lite av.

Trafikkale køerRediger

Ordet kø brukes også i betydningen bilkø, det vil si at det befinner så mange kjøretøyer på en bestemt veistrekning at det ikke er mulig for dem å opprettholde normal kjørehastighet. Kjøretøyene må senke farten eller bli stående helt stille på rekke etter hverandre i en kortere eller lengre periode.


Se ogsåRediger