Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge er et studentrettshjelstiltak som yter gratis juridisk rådgivning på de fleste rettsområder.

Siden oppstarten i januar 1988 har Jusshjelpa i Nord-Norge gitt gratis tilbud om juridisk bistand og rådgivning til befolkningen i Nord-Norge. Tiltaket er drevet av viderekomne jusstudenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Gjennom disse årene har det behandlet over 39 000 henvendelser. I 2013 behandlet rettshjelpstiltaket 1 780 henvendelser.[1]

Rettshjelpstiltaket er gitt tillatelse til å yte rettshjelp av Justisdepartementet etter lov om domstolene 13. august 1915 nr.5 § 218 annet ledd nr. 3. Tillatelsen forutsetter blant annet at Jusshjelpa er faglig tilknyttet Det Juridiske Fakultet samt at tiltaket har en tilfredsstillende ansvarsforsikring. Jusshjelpa er i tillegg administrativt knyttet til Det Juridisk Fakultet.

Jusshjelpa drives med støtte fra Universitetet i Tromsø, det kgl. Justis- og politidepartement, kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge, samt studentsamskipnadene i Nordland, Troms og Finnmark.

Jusshjelpa i Nord-Norge har sammen med de andre studenrettshjelpstiltakene Juss-Buss, Jussformidlingen, Jushjelpa i Midt-Norge og JURK utviklet en mobilapplikasjon.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger