Jushjelpa i Midt-Norge

(Omdirigert fra Jusshjelpa i Midt-Norge)

Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak. Tiltaket blir drevet av viderekomne juridiske studenter. Organisasjonen yter gratis juridisk rådgivning og kan bistå med representasjon i forliksråd og andre tvisteløsningsnevnder. Ved godkjennelse fra vedkommende tingrett, kan Jushjelpa i Midt-Norge også representere klienter i tingrettene. Rettshjelpstiltaket holder til på Kalvskinnet i Trondheim.

HistorikkRediger

Jushjelpa i Midt-Norge, daværende Student JusHjelpa, ble etablert i 1991. Tiltaket ble igangsatt ved hjelp av studentsamskipnaden i Trondheim etter initiativ fra jusstudentene. I den første tiden var det fem studenter som jobbet hos Student JusHjelpa. I løpet av det første året ble det behandlet 28 saker. Siden den gang har rettshjelpstiltaket hatt en utvikling på alle områder. Det har stadig tatt på seg flere og flere saker, noe som videre har medfulgt en økning i antall medarbeidere. I 1997 utvidet Jushjelpa i Midt-Norge tilbudet til også å omfatte ikke-studenter, og idag tilbyr tiltaket gratis juridisk rådgivning til hele befolkningen, men først og fremst i Midt-Norge. I 2013 behandlet Jushjelpa 2 734 sakshenvendelser.[1]

ReferanserRediger

Se ogsåRediger