Juridisk teori

Juridisk teori er en rettskildefaktor og samlebetegnelse for bøker, artikler og lignende skrevet av jurister / jusprofessorer.

Som rettskildefaktor benyttes juridisk teori sammen med de andre rettskildefaktorene i samsvar med rettskildelæren som argumentskilde for å løse rettslige problemstillinger.