Jordeboksrettigheter

Jordeboksrettigheter er en samlebetegnelse på leilendingenes skyldigheter. I gammel tid var det slik at den som påsto seg eiendomsberettiget til et landområde, begynte å føre en jordebok over eiendommen med oversikt over beboerne og det som hver enkelt skulle betale i skatter, avgifter, skyssferdspenger ol. Den eldste jordebok vi kjenner i Norge er Aslak Bolts jordebok.