Skyssferdspenger

Skyssferdspenger var en skatt som kronens bønder kunne avkreves istedenfor at de måtte oppfylle den generelle skyssplikten overfor godseiere og embetsmenn som var ute i embets medfør. Skatten ble innført ved reskript 17. juli 1646 (NRR VIII s. 432f.), men ga ikke kronens bønder fritak fra skyssing av kongens ombudsmenn gratis. Skatten ble opphevet 19. januar 1647 (NRR VIII s. 465f.), og samtidig ble (en avgrenset) skyssplikt gjeninnført.

I sin Dalevise skildrer Petter Dass en slik visitasreise, som ofte føltes som en belastning både for den visiterende og den visiterte. På 1700-tallet begynte godseierne i det nordenfjeldske å kreve skyssferdpenger i stedet for fri skyss, mens embetsmennene ennå i lang tid krevde utbud av skysskarer.

Eksterne lenkerRediger