Åpne hovedmenyen

Jojakim var konge i Judariket og var sønn av Josjia (2 Kong 23-24). Han var i en tvangssituasjon mellom Egypts farao Neko II og babylonerkongen Nebukadnesar. Han ble etterfulgt av sin sønn Jojakin (2 Kong 24,6).