Første Krønikebok

trettende bok i Bibelen, omfatter 29 kapitler

Første Krønikebok er en bok i Det gamle testamentet i Bibelen. Boken var en del av et større historieverk sammen med Andre Krønikebok, Esra og Nehemja, som samlet utgjør det kronistiske historieverk. Første Krønikebok er en beretning fra Adam til kong Davids død.

Se også rediger