Åpne hovedmenyen

John Alcock (født ca. 1430, død 1. oktober 1500) var rikskansler i England og biskop.

Han ble født i Beverley i Yorkshire, som sønn av sir William Alcock fra Kingston upon Hull. Etter utdannelse ved University of Cambridge ble han dekan i Westminster Abbey, og fikk raskt forfremmelser innen både kirken og staten. I 1462 ble han Master of the Rolls, og i 1470 sendte kongen ham som ambassadør til hoffet i Castilla. Han ble biskop av Rochester i 1472, av Worcester i 1476 og av Ely i 1486. Alcock var rikskansler to ganger, først en kort periode i 1475 og deretter fra 1485 til 1487.

Alcock var en av Englands ledende teologer før reformasjonen. Han var svært kunnskapsrik, og var en dyktig arkitekt. I tillegg til å grunnlegge en veldedig institusjon i Beverley og en skole i Kingston upon Hull restaurerte han mange kirker og høyskoler. Hans største bragd var byggingen av Jesus College i Cambridge, som ble lagt på eiendommen til et tidligere kloster viet til St. Radegund.

Han ble utnevnt til geheimekonsilet i 1470 og ble igjen Master of the Rolls året etter, kort tid etter at han ble utnevnt til privatlærer til Edvard IVs eldste sønn, Edward. Etter kongens død var han sammen med prinsen og hans yngre bror da de ble stoppet av Richard, hertug av Gloucester ved Stony Stratford. Alcock ble arrestert og fratatt sine embeter, men kom snart inn i geheimerådet igjen. Han var med Rikard III til York i august 1483, og var med i den engelske delegasjonen som møtte skottene ved Nottingham.

Senere var han en av flere høyere klerikere som åpent drev en kampanje for at Henry Tudor skulle gifte seg med Elizabeth av York. Som midlertidig utnevnt rikskansler åpnet han den 7. november 1485 Henrik VIIs første parlament, og han ble en av tudorkongens nærmeste medarbeidere.

Alcock døde i 1500, og ble gravlagt i Elykatedralen. Kapellet hvor han er stedt til hvile har fått navnet Alcock Chantry.


Forgjenger:
 Lawrence Booth 
Rikskansler
Etterfølger:
 Thomas Rotherham 
Forgjenger:
 Thomas Rotherham 
Rikskansler
Etterfølger:
 John Morton 
Forgjenger:
 Thomas Rotherham 
Biskop av Rochester
Etterfølger:
 John Russell 
Forgjenger:
 John Carpenter 
Biskop av Worcester
Etterfølger:
 Robert Morton 
Forgjenger:
 John Morton 
Biskop av Ely
Etterfølger:
 Richard Redman