Jernbanekommisjonen

Den kongelige Jernbanekommisjonen ble nedsatt 16. juni 1845 av statsråd Fredrik Stang for å utrede «et Communicationsanlæg kan istandbringes til Forbindelse mellom Christiania, Øieren og Mjøsen». Med var amtmann Erik Røring Møinichen, oberst Balthazar Nicolai Garben, professor Anton Martin Schweigaard, ingeniørløytnant Georg Ræder og grosserer Hans Gulbranson.[1] Den underkjente først en utredning fra den engelske Robert Stephenson som ville bygge og drive, men la Norge betale 1/3 av totalkostnadene på 1,9 millioner spesiedaler. I stedet ville kommisjonen heller for at landet skulle bygge selv, men utbygging ble utsatt grunnet internasjonal usikkerhet og lånebetingelsene. I 1875 foreslo den utbygging til Valdres. Med var Ole Jacob Broch leder og Carsten Smith (1817–1884). Den fremla jernbaneplanen av 1923. En ny jernbanekommisjon av 1949, ledet av Sverre Johan Iversen, la frem sin innstilling i 1953. Her var Fridtjov Isachsen med.

Referanser rediger

Autoritetsdata