Jassytraktaten ble inngått 29. desember 1791jul./ 9. januar 1792greg.) og traktaten avsluttet den russisk-tyrkiske krig (1787–1792) mellom Det osmanske riket og Det russiske keiserrike.

Territorielle endringer som følge av den russisk-tyrkiske krig (1787–1792)

Traktaten ble undertegnet av storvesiren Koca Yusuf-Pasha og Alexander Besborodko (som hadde erstattet Grigorij Potemkin etter at han døde 5. oktoberjul./ 16. oktober 1791greg. året før) bekreftet blant annet Russlands ankomst og kontroll over Svartehavet og aksepterte Russlands anneksjon av Krim-khanatet som ble innlemmet i Russland av Potemkin i 1783 og den etterfølgende grunnleggingen av byen og flåtebasen Sevastopol. Russland beholdt festningen ved Osjakiv på den høyre bredden av munnen av Dnjepr-Bug og alt land øst for Dnestr. Den nordlige kysten av Svartehavet ble dermed russisk territorium.

Elven Dnestr ble grenseelven mellom Russland og Det osmanske riket, mens grensedragningen langs elven Kuban i Kaukasus forble uendret.