Jarl av Inverness

Tittelen Jarl av Inverness er en britisk adelstittel som har blitt skapt flere ganger, hver gang som en tilleggstittel for et medlem av den britiske kongefamilien. Den ble først skapt i 1801 som en tilleggstittel for prins Augustus Frederick, hertug av Sussex, sjette sønn av Georg III – før den ble fjernet i 1843. Sussex sin andre kone (som han giftet seg med i strid med loven) ble gitt tittelen hertuginne av Inverness, som ble fjernet ved hennes død i 1873.

Den neste skapelsen var for prins Georg, andre sønn av Edvard VII, som en tilleggstittel til hertugdømmet av York. Da prinsen ble konge i 1910, og tok over etter sin far, ble titlene innlemmet i kronen.

Tittelen ble igjen skapt i 1920 som en tilleggstittel for prins Albert, andre sønn av Georg V, som også skapte hertug av York på samme tidspunkt. Tittelen ble innlemmet i kronen da York tok over for sin bror i 1936 for å bli Kong Georg VI.

Til slutt ble tittelen skapt, for fjerde gang, i 1986 som en tilleggstittel for dronning Elisabeth IIs andre sønn, prins Andrew, hertug av York.

Jarler av Inverness, første skapelse (1801)Rediger

Jarler av Inverness, andre skapelse (1892)Rediger

Jarler av Inverness, tredje skapelse (1920)Rediger

Jarler av Inverness, fjerde skapelse (1986)Rediger