Jøsenfast

Koordinater: 59°14′58″N 006°08′20″Ø

Jøsenfast var navnet på en mulig undersjøisk vegtunnel i Rogaland. Tunnelen var ment å erstatte fergesambandet Hjelmeland-Nesvikriksvei 13 over Jøsenfjorden. Ideen ble lansert i desember 2009 og planen var at tunnelen også skal ha en avstikker til Ombo der det også er fergeforbindelse. Planene er lagt på is fordi foreløpige undersøkelser viser at det ikke er teknisk/økonomisk mulig å bygge tunnelen - bro over Jøsenfjorden er et bedre alternativ.