Ivar Vikingsson

Ivar Vikingsson (født ca. 1420, død 3. mai 1490) var en norsk geistlig og statsmann, som var prost ved Mariakirken i Oslo og Norges rikes kansler fra midten av 1400-tallet til 1485, samt medlem av riksrådet. Han var en av de fremste norske rådgiverne for Christian I og kansler i nesten hele hans regjeringstid.

I norsk språkhistorie er han husket som den siste skansen for norsk administrasjonsmål på en tid der kongens kanselli i København ikke lenger brukte norsk. Han var den siste som brukte det gamle norske formelverket i de formelle brev han utstedte og i tråd med gammel norsk forvaltningsskikk daterte han brevene etter kongens styringsår.

Som prost hadde han Husaby prebende ved Mariakirken.[1]

ReferanserRediger