Israel–Palestina-konflikten

Israel–Palestina-konflikten er den pågående konflikten mellom israelerne og palestinerne, som har vært en langvarig konflikt som begynte før selve staten Israel ble opprettet i 1948. Konflikten er svært omfattende, og begrepet brukes også om motsetningsforholdet mellom jødiske og arabiske innbyggere i Palestina under osmansk og senere britisk styre. Det er en del av den større arabisk-israelske konflikten. På 2010-tallet domineres konflikten av problemstillinger knyttet til blant annet gjensidig anerkjennelse, grenselegging, sikkerhet, vanntilgang, kontroll over Jerusalem, israelske bosetninger, palestinsk bevegelsesfrihet og spørsmål som gjelder flyktninger.

Israel–Palestina-konflikten

En del av den arabisk-israelske konflikten

West Bank & Gaza Map 2007 (Settlements).png

Det sentrale Israel, Vestbredden og Gazastripen, med de palestinske selvstyreområdene merket i grønt.

Dato

Tidlig på 1900-tallet – Dags dato

Sted Israel, De palestinske territoriene
Slag
Status Pågående konflikt
Parter

Palestina
Palestinerne
Israel
Israel
Fredsprosess

Mange forsøk har blitt gjort for å få megle frem en to-stats-løsning, noe som ville innebære opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat sidestilt med en jødisk stat, eller ved siden av staten Israel (etter Israels opprettelse i 1948). Så sent som 2007 foretrakk majoriteten av israelerne og palestinerne en tostatsløsning fremfor noe annet, ut ifra undersøkelser.[trenger referanse] Et betydelig flertall av israelske politikere mener at en palestinsk stat er mulig, med visse forbehold som varierer. Et flertall av palestinere og israelere ser på Vestbredden og Gazastripen som en akseptabel plassering av den hypotetiske palestinske staten i en to-stats-løsning. Det er imidlertid store territorielle uenigheter om dette spørsmålet, og partene mistror i stor grad hverandres vilje til å overholde sine grunnleggende forpliktelser. Et alternativ til to-stats-løsningen er en en-stats-løsning, der Israel, Gazastripen og Vestbredden ville bli en bi-nasjonal stat med like rettigheter for alle.

Innenfor det israelske og det palestinske samfunnet genererer konflikten et bredt spekter av synspunkter og oppfatninger.

Konflikten har også vært preget av at det har vært anvendt et stort antall ulike strategier fra begge parters side. Det har blitt anvendt både regulær militærmakt og angrep fra paramilitære grupper, terrorgrupper og enkeltpersoner. Tapene av menneskeliv som følge av krigshandlinger, bruk av militærmakt, paramilitær virksomhet og terror har rammet sivilbefolkningen på begge sider.

Fremstående internasjonale aktører har også vært involvert i konflikten. De to partene involvert i direkte forhandlinger er den israelske regjeringen, nå ledet av Benjamin Netanyahu, og Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO), som siden 2004 har blitt ledet av Mahmoud Abbas. De offisielle forhandlingene blir fasilitert av en internasjonal kontingent representert ved en spesialutsending som består av USA, Russland, EU og FN. Den arabiske liga er en annen viktig aktør, som har foreslått en alternativ fredsplan. Egypt, en av grunnleggerne av Den arabiske liga, har historisk sett vært en sentral deltaker.

Siden 2003 har den palestinske siden blitt splittet av konflikt mellom de to store fraksjonene: Fatah, det tradisjonelt dominerende partiet, og utfordreren Hamas. Etter Hamas' maktovertakelse på Gazastripen i juni 2007, har de palestinske områdene blitt delt. Denne delingen innebærer at Hamas styrer på Gazastripen og PA styrer i de palestinske selvstyreområdene på Vestbredden. Delingen har ført til kollaps av den tverrpolitiske styringen av den palestinske selvstyremyndigheten (PA).

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger