The Irans riksvåpen ble i sin nåværende utforming offisielt antatt 9. mai 1980, ved ayatollah Ruhollah Khomeinis godkjennelse.

Den Islamske Republikkens riksvåpen siden 1979.

Riksvåpenet framstiller navnet Allah i stilisert form med persiske bokstaver og kan også leses som trosbekjennelsen "La ilaha ill Allah" (Det er ingen annen Gud enn Allah).

Emblemet består av fire halvmåner og ett sverd. De fem delene symboliserer også sjiaenes fem religionsprinsipper. Over sverdet ligger et shadda-tegn. I det arabiske alfabetet betegner det vanligvis en lang konsonant. Her er betydningen en dobbelt styrke til sverdet. Emblemets form er valgt å ligne en tulipan, til minne om alle som har falt for Iran. I iransk tradisjon heter det at en rød tulipan vil vokse på graven til en ung soldat som dør for fedrelandet. I nyere tid er tulipanen brukt som symbol for martyriet.

Utformingen av emblemet kan ha vært inspirert av sikh-symbolet khanda.

Emblemet er tatt med i Unicode med koden U+262B () under navnet "persisk symbol". Det er uklart hvorfor det ble tatt med i Unicode 1.0, siden det teknisk sett er en logo og ikke et tegn. Det blir ikke brukt i persiske tekster som et eget tegn, og blir ikke betegnet som "persisk symbol" utenom i Unicode-standarden.

Historisk utvikling rediger

Før den Iranske revolusjonen i 1979 hadde et emblem med løve og sol vært det dominerende nasjonale symbolet siden Safavidene antok det som dynastisk symbol. Løvens sverd ble lagt til i det 19. århundre.

Referanser rediger