Internasjonal politisk økonomi

akademisk fagfelt

Internasjonal politisk økonomi (IPØ) (engelsk: International Political Economy (IPE) eller Global Political Economy (GPE)) er en tverrfaglig akademisk disiplin som søker å forstå internasjonale makroøkonomiske fenomen gjennom studier i økonomi, statsvitenskap, og internasjonale relasjoner (IR). Akademikere innenfor Internasjonal politisk økonomi er sentrale i forskning og debatt rundt globalisering og det internasjonale handelssystemet, internasjonal finans og finanskriser, økonomisk vekst- og utvikling, samt utformingen av staters økonomiske utenrikspolitikk, for å nevne noe.

HistorieRediger

Politisk økonomi er en svært gammel fagdisiplin, og det moderne økonomifagets idéhistoriske forløper.[1] Den internasjonale grenen av politisk økonomi er imidlertid relativt ny, og oppsto først på 80-tallet i Storbritannia. Sentral i utviklingen av faget var økonomen og IR-forskeren Susan Strange's publikasjoner, der hun argumenterte for at det moderne internasjonale økonomiske systemet har for dårlig faglig dekning for å forstås, ettersom "økonomene kun bryr seg om abstrakte matematiske modeller" mens "statsviterne kun fokuserer på institusjoner og makt". Hun tok derfor til orde for å skape et nytt fagfelt, der det internasjonale økonomiske systemet studeres utfra et både økonomisk og statsvitenskapelig perspektiv. Dette mente hun var absolutt nødvendig for å forstå og forske på fenomen som det internasjonale finanssystemet, handelspolitikk (liberalisme og proteksjonisme), internasjonale korporasjoner og institusjoner, og andre felter innenfor internasjonal økonomi.[2]

I dag finnes høyere gradsstudier i IPØ hos universiteter verden over, deriblant hos Harvard University, Stanford Business School, London School of Economics, Georgetown University og King's College London.

Review of International Political Economy er en sentral forskningsjournal, men artikler i IPØ publiseres også ofte i rent økonomiske journaler.

ReferanserRediger

  1. ^ «Political economy». Encyclopedia Britannica (engelsk). Besøkt 21. oktober 2020. 
  2. ^ Brown, Chris (juli 1999). «Susan Strange—a critical appreciation». Review of International Studies. 3 (engelsk). 25: 531–535. ISSN 1469-9044. doi:10.1017/S0260210599005318. Besøkt 21. oktober 2020.