Intensivsykepleie blir utført på spesialavdelinger som hjerteovervåkning, nyfødtavdeliger (prematur), medisinske og kirurigske intensivenheter på pasienter som har svikt eller truende svikt i flere organsystemer. Intensivsykepleie blir utført av en sykepleier med spesialisering i intensivsykepleie, en intensivsykepleier. Respirator, cpap, bipap, defibrilator, hemofiltrasjon, ECMO er noe av det medisinsk tekniske utstyret som blir bruk av intensivsykepleiere.

I Norge kreves minimum to års arbeidserfaring som sykepleier for å ta videreutdannelse i intensivsykepleie. Videreutdannelsen er på 1 1/2 år med mulighet for å fortsette for å ta master.

Eksterne lenker rediger