Hypoksisk luft

luft med lavere oksygeninnhold og høyere nitrogeninnhold enn normalt
(Omdirigert fra Inergen)

Hypoksisk luft, også kjent som inert luft eller brannsikkert inneklima, betegner luft med et noe lavere oksygeninnhold og et noe høyere nitrogeninnhold enn normalt. Slik luft brukes bl.a. som brannforebyggende tiltak, og for automatisk brannslokking. Normal luft inneholder 78 % nitrogen og 21 % oksygen, mens hypoksisk luft for brannforebygging inneholder 5 prosentenheter mer nitrogen og tilsvarende mindre oksygen. Hypoksisk luft lages av en teknisk enhet som plasseres i ventilasjonssystemet.

Hypoksisk luft er ikke farlig å puste i for friske mennesker, selv ikke langvarige opphold er helseskadelige. Hypoksisk luft brukes også i fly, og hjertepasienter som ikke kan oppholde seg i fly kan heller ikke oppholde seg i rom som beskyttes mot brann med hypoksisk luft. Innen medisinen beskriver begrepet hypoksi mangel på oksygen i blodet. Hypoksisk luft tilbyes i utlandet også som terapi for å styrke hjertefunksjonen.

Hypoksisk luft er en relativ ny oppdagelse i brannvernsammenheng. Metoden er lovende for brannvern i antikvariske bygninger, datatekniske rom, museumsmagasiner, biblioteker og arkiver. Metoden er best egnet i bygninger hvor luftutskiftingen kan holdes på et lavt nivå. Den meste kjente bygningen som bruker denne metoden er trolig Pentagon. Federal Aviation Administration stiller nå også krav til at den skal benyttes i deler av store flykropper.

Riksantikvaren har deltatt i et europeisk forskningsprosjekt om denne type brannvernteknologi.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger