Immaturus

Immaturus (latin, «umodent») er en tidligere strykkarakter ved norske universiteter. Den ble gitt for resultater dårligere enn 4,0 i det tallbaserte karaktersystemet. Det ble imidlertid ikke satt en tallkarakter for strykresultater.

Se ogsåRediger