En ideolekt er et språk spesifikk for et individ etter et bevisst valg. Selv om begrepet kan omfatte individets språk som helhet, er det vanlig å regne ideolekten som den delen av språket som er særegent for et individ når en ser bort fra faktorer som dialekt, sosiolekt og lignende.

Ulikt idiolekt er en ideolekt et bevisst, språklig valg. En eksempel på et ideolekt valg er å bevisst bruke elementer fra en dialekt i skriftspråket å således skape et særegent hybridspråk.

En vanlig skreven ideolekt er å bruke elementer fra både bokmålet og nynorsk.

Se ogsåRediger