En etnolekt er et talespråk som er knyttet til en etnisk gruppe (en gruppe mennesker fra et bestemt folkeslag). Etnolekter utvikler seg når en etnisk gruppe bor på et sted der de må lære seg andrespråk, for eksempel norsk. En etnolekt oppstår når språkbrukerne blander ord fra morsmålet sitt inn i andrespråket.

En av de første som brukte etnolektbegrepet i norsk sammenheng, er Tove Bull, som beskrev språkkontaktvarieteter i Nord-Troms.[1]

Et annet eksempel på etnolekt er «vollanorsk», der norsk er blandet med slanguttrykk fra flere andre språk, blant annet berberspråk og arabisk. Et beslektet resultat er også kebabnorsk. Denne typen etnolekter kalles også multietnolekt.

Mange som har et annet morsmål velger å bruke ord, uttrykk og setningsstrukturer fra dette morsmålet i dagligtalen sin. Dette kalles etnolek.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Bull, Tove (1991). «Språklig identitet i ei nordnorsk fjordsamebygd». Danske folkemål. 33: 23-35. 

2. Eriksen, Harald mfl. (2021). "intertekst essens". Fagbokforlaget.