En idiolekt er den delen av språkbruken som er spesifikk for et individ. Selv om begrepet kan omfatte individets språk som helhet, er det vanlig å regne idiolekten som den delen av språket som er særegent for et individ når en ser bort fra faktorer som dialekt, sosiolekt og lignende.

Se også rediger