IKA Hordaland

Interkommunalt arkiv i Hordaland, forkortet IKA Hordaland, er en offentlig virksomhet etablert i 1987. Virksomheten er et kommunalt samarbeidsorgan som skal sørge for at verdifullt arkivmateriale i eierkommunene blir tatt vare på og sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlige virksomheter, forskning og andre administrative og kulturelle formål, jf. Lov om arkiv § 6 (arkivlova).[1] Selve virksomheten er organisert med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.[2]

Interkommunalt arkiv i Hordaland
Org.formInterkommunalt selskap
Org.nummer971 348 496
BransjeArkivdepot
Etablert1987
Hovedkontor Bergen
LandNorge
Antall ansatte20-25

Ved oppstarten i 1987 hadde IKA Hordaland 19 eierkommuner. I 1994 økte tallet på eiere til 32 kommuner, men det var først i år 2000 at samarbeidet ble gjort om til et interkommunalt selskap. Eierkommunene betaler årlig inn tilskudd til driften basert på folketallet. Selskapet sitt øverste organ er representantskapet der alle eierkommunene er representert. De velger et styre som forvalter selskapet og er ansvarlige for at dette blir drevet i samsvar med selskapet sitt formål, selskapsavtalen, samt retningslinjer vedtatt av representantskapet.

Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av selskapet.

EierkommunerRediger

Interkommunalt arkiv i Hordaland er per 2020 eid av følgende 24 kommuner i det som dekker tidligere Hordaland i nåværende Vestland fylke: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og Masfjorden kommuner.

DepotRediger

Interkommunalt arkiv i Hordaland tilbyr papirdepottjenester for samtlige eierkommuner, samt depot for elektroniske arkiv gjennom Kommunearkivenes digitale ressurssenter (KDRS). Arkivet har en magasinkapasitet på i overkant av 10 000 hyllemeter. Bestanden består i hovedsak av kommunalt arkivmateriale fra 1837 (Da kommunalt selvstyre ble innført)[3] til 2019. Arkivet har også noe privatarkiver.

Magasinene skal gi arkivene beskyttelse mot skade fra vann, fukt, brann og annen skadelig påvirkning fra klima, miljø og skadedyr. Lokalene skal også være sikret mot skadeverk, innbrudd og uautorisert tilgang. Arkivdepotet skal motta, føre register, vedlikeholde, sikre, bevare og formidle samtlige eieres eldre og avsluttede arkiver, både på papir og de som er produsert elektronisk.

Interkommunalt arkiv i Hordaland er samlokalisert med Bergen byarkiv. Publikum kan få tilgang til arkivmateriale på en felles lesesal.

Arkivkataloger og digitalisert materialeRediger

Interkommunalt arkiv i Hordaland har ordnet og gjort tilgjengelig arkiver for alle eierkommunene. Katalogene er tilgjengelige på nettstedet arkivportalen.no.[4]

Kommune (2020) Inkluderer tidligere kommuner Arkivkataloger Digitalisert materiale
Etne kommune Skånevik Etne kommune 1838-

Skånevik kommune 1838-1964

Etne kommune

Skånevik kommune

Sveio kommune Vikebygd

Valestrand

Sveio kommune 1852-

Vikebygd kommune 1902-1964

Valestrand kommune 1868-1964

Sveio kommune

Vikebygd kommune

Valestrand kommune

Bømlo kommune Finnås

Moster

Bremnes

Bømlo kommune 1916-

Finnås kommune 1838-1916

Moster kommune 1916-1963

Bremnes kommune 1916-1963

Bømlo kommune

Moster kommune

Bremnes kommune

Finnås kommune

Stord kommune Stord kommune 1838- Stord kommune
Fitjar kommune Fitjar kommune 1860- Fitjar kommune
Tysnes kommune Tysnes kommune 1838- Tysnes kommune
Kvinnherad kommune Fjelberg

Varaldsøy

Kvinnherad kommune 1838-

Fjelberg 1838-1965

Varaldsøy kommune 1901-1965

Kvinnherad kommune

Fjelberg kommune

Varaldsøy kommune

Ullensvang kommune[5] Kinsarvik

Odda

Jondal

Røldal

Ullensvang herad 1838-2019

Kinsarvik kommune 1913-1964

Odda kommune 1913-2019

Jondal kommune 1838-2019

Røldal kommune 1838-1963

Ullensvang herad

Kinsarvik kommune

Odda kommune

Jondal kommune

Røldal kommune

Eidfjord kommune Eidfjord kommune 1891- Eidfjord kommune
Ulvik herad Ulvik herad 1838- Ulvik herad
Voss herad[6] Voss

Vossetrand

Evanger

Granvin

Voss kommune 1838-2019

Vossestrand kommune 1868-1964

Evanger kommune 1885-1964

Granvin herad 1891-2019

Voss kommune

Vossetrand kommune

Evanger kommune

Granvin kommune

Kvam herad Strandebarm Kvam herad 1838-

Strandebarm kommune 1838-1964

Kvam herad

Strandebarm kommune

Samnanger kommune Samnanger kommune 1907- Samnanger kommune
Bjørnafjorden kommune[7] Os

Fusa

Hålandsdalen

Strandvik

Os kommune 1838-2019

Fusa kommune 1855-2019

Hålandsdalen kommune 1903-1964

Strandvik kommune 1903-1964

Os kommune

Fusa kommune

Hålandsdalen kommune

Strandvik kommune

Austevoll kommune Austevoll kommune 1886- Austevoll kommune
Øygarden kommune[8] Fjell

Sund

Øygarden (1964-2019)

Hjelme

Herdla

Øygarden kommune 1964-2019

Sund kommune 1838-2019

Fjell kommune 1838-2019

Hjelme kommune 1910-1963

Herdla kommune 1861-1963

Sund kommune

Fjell kommune

Hjelme kommune

Herdla kommune

Askøy kommune Askøy kommune 1918- Askøy kommune
Vaksdal kommune Bruvik Vaksdal kommune 1964-

Bruvik kommune 1870-1964

Bruvik kommune
Modalen kommune Modalen kommune 1910- Modalen kommune
Osterøy kommune Hamre

Hosanger

Osterøy kommune 1964-

Hamre kommune 1838-1964

Hosanger kommune 1838-1964

Hamre kommune

Hosanger kommune

Alver kommune[9] Meland

Lindås

Radøy

Sæbø

Alversund

Hordabø

Manger

Meland kommune 1923-2019

Lindås kommune 1838-2019

Radøy kommune 1964-2019

Sæbø kommune 1924-1964

Alversund kommune 1885-1964

Hordabø kommune 1924-1964

Manger kommune 1838-1964

Meland kommune

Lindås kommune

Sæbø kommune

Alversund kommune

Hordabø kommune

Manger kommune

Austrheim kommune Austrheim kommune 1910- Austrheim kommune
Fedje kommune Fedje kommune 1947- Fedje kommune
Masfjorden kommune Masfjorden kommune 1879- Masfjorden kommune

Kolonnen Digitalisert materiale i tabellen ovenfor viser til geografisk tilhørighet for kildene per 1947. Geografisk tilhørighet er en obligatorisk klassering av kildene som publiseres til Digitalarkivet, og klasseringen benyttes i kildesøkene. Hensikten er å gi brukerne en mulighet til å søke etter kilder på grunnlag av hvilke geografiske områder kildene omfatter, uten at de trenger å kjenne til hvilket arkiv kildene tilhører.[10] Søket Valestrand kommune vil for eksempel også resultere i kilder fra Stord og Finnås kommuner, fordi kommunegrensene til Valestrand inkluderer geografiske områder som på 1830- og 1880-tallet lå til Stord og Finnås kommuner, men som justert for kommunegrensene i 1947 ligger til Valestrand.

PublikasjonerRediger

Interkommunalt arkiv i Hordaland gav tidligere ut medlemsbladet Arkivjournalen. Bladet kom ut to til tre ganger årlig.[11] Fra 1997 har IKA Hordaland vært medeier i det arkivfaglige tidsskriftet Arkheion.[12]

Andre publikasjoner utgitt av IKA Hordaland inkluderer:

 • 1994 – Personvern og rettstryggleik: Rapport om Interkommunalt arkiv i Hordaland sitt arbeid med kommunale personregister. Bergen
 • 1999 – Gjelsten, K., Valderhaug, G., & Interkommunalt arkiv i Hordaland: Depotordning for elektroniske arkiv: Rapport om bevaring av EDB-baserte arkivsystem frå kommunal forvaltning. Bergen
 • 2000 – Arkivrettleiing for grunnskulen. Bergen
 • 2000 – Eigenkontroll av arkivrutinar i kommunal forvaltning. Bergen
 • 2017 – 30 år Interkommunalt arkiv i Hordaland. Bergen
 • 2019 – Kommunane som forsvann: Kommunereforma på 1960-talet. Bergen
 • 2020 - Aktørbeskrivelser for kommunal sektor. Bergen

Se ogsåRediger

Skolekretsene i Hordaland

ReferanserRediger

 1. ^ «Lov om arkiv [arkivlova] - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 16. april 2020. 
 2. ^ «Lov om interkommunale selskaper - Lovdata». lovdata.no (norsk). Besøkt 20. mars 2017. 
 3. ^ «formannskapslovene». Store norske leksikon. 8. april 2016. Besøkt 24. april 2020. 
 4. ^ «IKA Hordaland». Arkivportalen. Besøkt 16. april 2020. 
 5. ^ Det er ikke registrert arkivmateriale etter nye Ullensvang kommune per 2020
 6. ^ Det er ikke registrert arkivmateriale etter nye Voss herad per 2020
 7. ^ Det er ikke registrert arkivmateriale etter nye Bjørnafjorden kommune per 2020
 8. ^ Det er ikke registrert arkivmateriale etter nye Øygarden kommune per 2020
 9. ^ Det er ikke registrert arkivmateriale etter nye Alver kommune per 2020
 10. ^ Arkivverket, Digitalarkivet. «Veiledning: Metadataredigering». Besøkt 6. april 2020. 
 11. ^ Nysæter, Egil (1992). Norske arkivkataloger. Oslo: Riksarkivet. s. 424. ISBN 8254800286. 
 12. ^ Heidi Meen (2018). «Arkheions historikk». Besøkt 16. april 2020. «Første utgave av Arkheion kom ut høsten 1997. Den gangen var Arkheion et samarbeid mellom fire kommunale arkivinstitusjoner. IKA Vest Agder, Aust-Agder Arkiv, IKA Hordaland og IKA Rogaland» 

Eksterne lenkerRediger