Hypersonisk lyd

Hypersonisk lyd er lyd med frekvenser over ca. 1000 MHz, dvs. rundt 1 GHz[1] og er dermed er et delområde av ultralyd.

På grunn av den svært høye dempningen ved disse frekvensene i fluider er fremfor alt utbredelsen av hypersonisk lyd i faststoffer av betydning. I faste stoffer kan longitudinalbølger (langs forplantningsretningen) som også transversalbølger (tvers på forplantningen), vridningsbølger og overflatebølger bidra til energitransport.

Ved ekstremt høye frekvenser vil lyd i krystallinsk faststoff beskrevet som fononer, disse er kvasipartikler av gittersvingningene. Disse bestemmer dermed den øvre frekvensgrensen, denne er avhengig av materialet og i størrelsesorden rundt 10 THz.

ReferanserRediger

  1. ^ DIN 1320 akustiske faguttrykk