Fluid

fellesbetegnelsen for væsker og gasser

Fluid er fellesbetegnelsen for væsker og gasser. Begrunnelsen for fellesbetegnelsen er at strømningsegenskapene i hovedsak kan beskrives på samme måte. Når det er tale om lagdeling i fluider, brukes begrepet baroklinitet.

Se også

rediger