I fysikken er et fonon en kvantisert, kollektiv eksitasjon, som regel i en krystall eller annet fast medium. Eksitasjonen er relatert til vibrasjoner av nodene i krystallen og beskriver mange viktige egenskaper til faste stoff, slik som termisk- og elektrisk ledningsevne. Eksitasjonene med lange bølgelengder gir opphav til lyd i mediet, derav navnet fonon, som er avledet av «stemme» på gresk.

Begrepet fonon er analogt til foton, som er en lyseksitasjon.