Hydroformylering

Hydroformylering, oksosyntese, er en viktig kjemisk prosessindustri for produksjon av aldehyder fra alkener. Denne kjemisk reaksjon innebærer addisjon av en formylgruppe (CHO) og et hydrogen atom til en karbon-karbon dobbelbinding.

Hydroformylering

Denne prosessen har hatt kontinuerlig vekst siden oppdagelse i 1930-årene: Produksjonskapasiteten nådde 6.6×106 tonn i 1995. Prosessen er viktig fordi de produserte aldehyder konverteres lett til mange sekundærprodukter. For eksempel, i Shell higher olefin process (SHOP) hydrogeneres produsert aldehyd til alkoholer, som konverteres til vaskemiddel. Hydroformylering brukes også i spesialkjemikalier, relevant for organisk syntese av parfyme og naturprodukter. Utviklingen av hydroformylering, som har sin opprinnelse innen den tyske kullindustrien, er regnet for ett av de fremste fremskritt i det 20. århundre innen industriell kjemi.

Prosessen foregår ved behandling av alken under høyt trykk (10 til 100 atmosfærer) av karbonmonoksid og hydrogen ved temperaturer mellom 40 og 300 °C. Overgangsmetall katalysatorer er nødvendig. Kombinert med hydrolyse dannes karboksylsyre i Koch-reaksjonen.