En hvid var en mynt som ble preget i Danmark, Norge og Sverige under Kalmarunionen. Det var også det dansk-norske navnet på den nordtyske sølvmynten Witten. Sisnevnte ble preget i hansabyen Lübeck fra 1365, var en del av det lybske myntsystemet, og utgjorde 1/3 schilling. På samme måte ble en skandinavisk skilling satt til 3 hvider, og en hvid ble satt lik 4 penninger.

1 hvid. Advers til venstre, revers til høyre

I Danmark ble mynten første gang preget omkring 1380 i byen Ribe i den kongeløse tiden. Under hertugene Waldemar III og Henrik av Sønderjylland ble det i hertugdømmet Slesvig preget lignende mynter mellom 1359 og 1380 i Flensborg, men med navnet Witten. Under besettelsen til Grevskapet Holstein 1380–1386, ble det likeledes preget Witten.

Hvid ble deretter preget i NæstvedSjælland omkring 1400 under Erik av Pommern. Under Kristoffer av Bayern (1440–1448) ble mynten preget i Malmö, under Cristian I (1448–1481) i Malmø og på Gotland, og under det etterfølgende Riksrådet (1481–1483) i Malmø.

I Norge ble den preget under kong Hans fra 1483 til 1513, og videre inntil 1578. En skilling ble satt lik 3 hvider, og en hvid ble satt lik til 4 penninger.[1]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Hvid. (2015, 29. oktober). I Store norske leksikon. Hentet 28. januar 2017.
Autoritetsdata