Huset Holland

Armoiries Hollande.png

Huset Holland er navnet på dynastiet som styrte grevskapene Holland og Zeeland. Huset har sine røtter i lokale hersker- og lenmannsfamilier i området som etterhvert ble grevskapet Holland. Huset Holland døde ut da Jan I av Holland døde i 1299.

Fra dette huset kom en konge av romerne, Vilhelm II. Ifølge muntlige kilder var det enkelte sidegrener av dette dynastiet som hadde sine røtter i barn født utenfor ekteskap, og som dermed ikke hørte til familiens hovedgren. Enkelte eksempler på familier som nevnes i denne sammenhengen er Van Egmond og Van Wassenaar. En slik (muntlig) tilknytning til en adelsfamilie kan også ha vært en måte å oppnå en høyere rang på. På den tiden ble det å ha barn født utenfor ekteskap sett som mindre alvorlig enn senere. Disse sidegrenene hadde ingen rettigheter med hensyn til arv av grevskapet, men de kunne brukes for å sikre familien for eksempel gjennom giftermål.

Huset Holland ble etterfulgt av grevene av Hainaut av huset Avesnes.


Forgjenger:
  
Greve av Holland
(–1299)
Etterfølger:
 Huset Avesnes