Grevskapet Holland var en av de sytten nederlandske provinser. Grevskapets grenser gikk omtrent der grensene for dagens nederlandske provinser Noord- og Zuid-Holland går.

Omtrentlig kart over grevskapet Holland og Vest-Friesland i 1477

Grevskapet Holland fikk sitt navn da greven av Friesland, Dirk V i 1076 endret grevskapets navn til Holland. Dette ble antagelig gjort for å legge mer ettertrykk på området Holland der det stadig viktigere handelsstedet Dordrecht lå. Dette området er grovt sett det samme som dagens provins Zuid-Holland.

Fra 1299, da Jan II av Holland var herre over Holland, og frem til 1581 var det en personalunion mellom grevskapene Holland, Hainaut, Zeeland og Vest-Friesland. Forholdet mellom de hollandske grevene og den frisiskspråklige befolkningen var følsomt, og for å unngå å provosere ytterligere fikk området navnet grevskapet Holland og Vest-Friesland.

Dette grevskapet hørte til det hellige romerske rike av den tyske nasjon. I 1346 ble det lagt under huset Bayern. Der forble det frem til 1428 da Jacoba av Bayern ved forsoningen i Delft ble tvunget til å overdra grevskapet til burgunderne. Under keiser Karl Vs regjering hørte det til de sytten nederlandske provinsene.

I 1581 erklærte de nordlige Nederlandene seg uavhengige av Spania i uavhengighetsærklæringen som på nederlandsk heter Plakkaat van Verlatinghe. Dermed mistet den spanske kongen også grevetittelen.

Gewest Holland rediger

Et gewest er en forløper for dagens nederlandske provinser, og under åttiårskrigen spilte gewest Holland en viktig rolle i motstandskampen mot spanjolene. Etter at unionen i Utrecht ble undertegnet, ble Holland det ledende området innen republikken.

Se også rediger


Den burgundiske rikskrets

Markgrevskapet Antwerpen (1794) · Grevskapet Artois (1678) · Hertugdømmet Brabant (1794) · Grevskapet Flandern (1794) · Det frie grevskapet Franche-Comté (1678) · Dominium Friesland (1579) · Hertugdømmet Geldern (1579) · Dominium Groningen (1594) · Grevskapet Hainaut (1794) · Grevskapet Holland (1579) · Hertugdømmet Limburg og Overmaas' områder (1794) · Hertugdømmet Luxemburg (1794) · Dominium Mechelen (1794) · Grevskapet Namur (1794) · Dominium Overijssel (1579) · Dominium Utrecht (1794) · Grevskapet Zeeland (1579) · Grevskapet Zutphen (1591)
Autoritetsdata