Humanpatogen er et medisinisk begrep som betegner noe, vanligvis bakterier, virus eller parasitter som lager sykdom hos mennesker.

Se også Rediger