Hovedstadsrådet

Hovedstadsrådet var en dansk administrativ instans i perioden 1974-89 som skulle ivareta den overordnede planlegging i Hovedstadsregionen.

I 1967 dannet Hovedstadsregionens amter sammen med Københavns og Frederiksberg kommuner Egnsplanrådet, som kan sees som en forløper for Hovedstadsrådet.

Hovedstadsrådets virkeRediger

I 1974 ble Hovedstadsrådet stiftet ved lov og Egnsplanrådet ble nedlagt. Hovedstadsrådet hadde 37 plasser som ble fordelt mellom partiene i forhold til deres stemmer ved kommune hhv. amtsvalget. Rådet fikk ansvaret for den overordnede regionsplanleggingen og overordnede sykehusplanlegging. Videre sto rådet for kollektiv trafikk og for miljøbeskyttelse.

Etter 1985 hadde rådet ikke lenger ansvar for sykehusplanleggingen og i 1988 ble også miljø overlatt til amtene hhv. kommunene. Rådet ble helt nedlagt det følgende år.

Arvtaker HURRediger

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) som virket fra år 2000 til 2006 kan sees som en delvis arvtaker til Hovedstadsrådet.

KilderRediger