Hoste er en refleks som medfører støtvise og kraftige utåndinger (ekspirasjoner). Formålet kan være å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Refleksen utløses når visse nerver i luftrørene stimuleres, og mellomgulvet trekker seg automatisk sammen. Luften som er i lungene og luftveiene presses ut med stor fart. Fremmede elementer som kroppen prøver å få vekk med hoste kan være alt fra støv og slim i luftveiene til matbiter som svelges feil.

Under sykdommer som forkjølelse, lungebetennelse og bihulebetennelse er hoste og tørr hals svært vanlig. Hoste som varer i 8 uker eller lengre blir ofte kalt kronisk hoste. Hoste kan behandles, eller forbygges medisinsk, eksempelvis gjennom bruk av hostemedisin.