Hofs Brug

Hofs Brug var en fabrikk lokalisert til østsiden av øvre fall i Hovsfoss (Ådalselva) i tidligere Norderhov kommune, like utenfor Hønefoss.

Hovsfoss

Fabrikken ble etablert i 1884 og startet som et sliperi med to apparater som produserte 2500 tonn. Etter hvert ble sliperiet utvidet slik at det i alt var fire apparater. Transporten til/fra Hofs Bruk gikk via en taubane til lagerbygg på Begnamoen, hvor kull og råstoff kom inn, og papir gikk ut. Fabrikken hadde i alt 80 mann og 30 kvinner i arbeid. Ved Ing. O. Grundt Røsholms død i 1942, skiftet bedriften navn fra Hofs Bruk til O. Grundt Røsholm.

OvertakelseRediger

I 1950 ble Røsholm overtatt av Follum som på nytt ga den navnet Hofs Bruk, produksjonen var da 3000 tonn papir. Ny bro mellom Follum og Hofs Bruk ble bygget i 1950, og sliperiet på Hofs Bruk ble nedlagt i 1953. Kraftstasjonen ble bygget i 1955, og ble lagt ned i 1978, og friskvannsanlegget ble montert i samme lokaler

MaskinerRediger

I 1891 kom den første papirmaskinen på Hofs Bruk og dermed den første ved Bægna. Denne papirmaskinen, PM 1, produserte uglittet brunt træpapir (innpakningspapir). Fabrikken fortsatte med rask utvikling, og i 1893 kom PM 2. Denne ble bygd for produksjon av glatt brunt træpapir. Neste maskin, PM 3, kom i 1903 kvalitet: glatt tynt papir med bestemmelsessted Kina. Utviklingen fortsatte og PM 1 som i 1908 hadde gått i 17 år ble erstattet av en ny. I 1909 ble PM 2 ombygget for produksjon av glatt hvitt silkepapir for India og Kina. Alle tre maskiner var lokalisert i underetasjen syd i gamle Hofs Brug bygg. i 1950 ble papirmaskinene døpt om til PM 3, PM 4 og PM 5.

PM VI ble bygget i 1958, den produserte pappomslag, byggepapp og hylsepapp. Maskinen brukte returpapir som råstoff. Returpapiret PM VI brukte var blant annet ukeblader som enda ikke var kommet ut, og diverse lettere lektyre. Det kunne derfor være en viss rift om maskinens råstoff. Byggepappen ble konvertert i nøstemaskiner til småruller med navnet Håkonpapp. Maskinen ble lagt ned i 1985.

PM V ble flyttet til Follumsiden i 1962 (dagens hylsekapp). Hovedproduktet var diphenypapir – et papir påført striper med dipheny. Hensikten med kjemikaliepåføringen var å motvirke forråtnelse av sitrusfrukter. Hovedmarkedet var Israel. Maskinen ble lagt ned i 1987. Maskinen ble revet og solgt til Pakistan.

PM III og PM IV produserte silkepapir på hasp, d.v.s. at man skar papiret på langs i riktig bredde ved opprulling på PM – kuttet det over i lange papirremser, og la det i en skjærekniv og kuttet det i riktige format. Papiret ble deretter sortert og pakket på «jentesalen». Dagens rondellmaskin er plassert på gamle sortersalen. PM III ble nedlagt i 1986 og PM IV i 1965.

KilderRediger

Øyvind Smiths hjemmeside