Hoffjegermester

Hoffjegermester er en tittel for personer som bistår ved kongelige jakt og som arbeider ved det kongelige jaktvesen. Det er også en ærestittel, som indikerer at en person er tilknyttet et kongelig eller fyrstelig hoff.

Herman Wedel-Jarlsberg ble i 1860 utnevnt til førstehoffjegermester ved det norske hoff. Fotografi fra 1880-tallet i Byhistorisk samling, Oslo Museum.[1]

Hoffjegermesterens praktiske oppgaver kan variere. I tidligere tider, gjorde hoffjegermestre hofftjeneste, utførte faktiske oppgaver ved den kongelige jakten og for det kongelige jakt- og skogvesen. Senere er oppgavene blitt færre og mest seremonielle eller honorære. Tittelen er som regel tildelt adelige eller framstående medlemmer av samfunnseliten.

I Danmark-Norge ble tittelen innført i enevoldstiden. Den eksisterer fortsatt i Danmark, men er i dag en ærestittel som i hovedsak tildeles adelige godseiere. Unntaket er den kongelige jegermester, som er statsskovrider, og som fungerer som bindeledd mellom kongehuset og forstvesenet i Danmark.[2] Den kongelige jegermester bærer også tittelen hoffjegermester og koordinerer fortsatt de kongelige jakter, som arrangeres hvert år. Ved utgangen av august 2010 hadde fem personer i Danmark tittelen hofjægermester.[3] Danske hoffjegermestre har en grønn uniform med detaljer i sølv.

I unionstiden eksisterte det ved det svenske hoff en jaktetat, ledet av en overhoffjegermester og med flere hoffjegermestre.[4] Ved Den kongelige norske hoffstat ble Herman Wedel-Jarlsberg i 1860 utnevnt til førstehoffjegermester,[5] og i 1889 fikk Frederik Wilhelm Treschow samme tittel.[6] Otto Gjerdrum ble i 1870 utnevnt til hoffjegermester.[7] Samme tittel ble Thomas Nicolay Fearnley til del i 1899.[8]

Tittelen hoffjegermester er i Norge ikke videreført etter 1905. Etter unionsoppløsningen i 1905 ble det nye kongelige hoff forholdsvis begrenset hva gjelder stillinger og titler. I 1906 hadde hoffet en hoffsjef, som også var hoffmarskalk, en kabinettsekretær, en ekspedisjonssjef og en hoffrøken,[9] året etter var også en overhoffmesterinne kommet til.[10]

ReferanserRediger

  1. ^ «DigitaltMuseum: portrett, mann, baron, førstehoffjegerme...». DigitaltMuseum. Besøkt 20. februar 2012. 
  2. ^ Hofstaterne Arkivert 4. august 2011 hos Wayback Machine., kongehuset.dk.
  3. ^ Hofjægermestre Arkivert 5. november 2011 hos Wayback Machine., borger.dk.
  4. ^ Norges statskalender 1816.
  5. ^ Norges statskalender 1861.
  6. ^ Norges statskalender 1890.
  7. ^ Norges statskalender 1871.
  8. ^ Norges statskalender 1900.
  9. ^ Norges statskalender 1906.
  10. ^ Norges statskalender 1907.