Hobbsmåler

Hobbs måleren er en enkel timeteller som er vanlig på dashbordet på mange fly. Måleren kalles i noen sammenhenger for «motor time-teller». Den registrerer tiden som en klokke med timer og tiendedels timer.

En gammel sovjetisk Hobbs måler fra ca. 1970.

Hobbs-navnet er varemerke for målere produsert av Honeywell, men det produseres også slike målere av ENM og Datcom.

Det er timene på denne måleren som registreres som flygerens flytid, og det er denne tiden som det er vanlig at leien for flyet blir betalt etter i flyklubber, for privat utleie og i utleiefirmaer.

Det er flere måter å koble Hobbs måleren på:

  • Den kan kobles til flyets hovedstrømbryter.
  • Den kan kobles til en bryter for oljetrykket slik at timetelleren kun går når motoren går.
  • Den kan registrere tiden motorens generatorer lader.
  • Den kan kobles til en bryter på understellet som registrerer når det ikke er belastet, det vil si at telleren går når flyet flyr.
  • Den kan også kobles til en liten finne på vingen, også slik at telleren kun går når flyet flyr.

Tachometermåleren er en annen tidsteller i mange fly. Den er koblet til motoren slik at den følger turtallet og kun teller riktig tid om vanlig turtall på cruise er benyttet. Dersom motoren på en tur er kjørt langsommere / med mindre turtall, vil denne telleren registrere kortere tid. Vedlikeholdsprogrammet til flyene følger denne telleren.