Kubikkhektometer

(Omdirigert fra «Hm³»)

Kubikkhektometer er en avledet SI-enhet for måling av volum. Symbolet for kubikkhektometer er hm³. En kubikkhektometer er volumet av en kube hvor hver side er en hektometer (100 meter) lang.

Kubikkhektometer brukes til å angi volumet av store vannmasser, som f.eks. volumet av vannreservoarer, men brukes ellers lite. Enhetene kubikkmeter og kubikkilometer brukes i stedet.

1 hm³ er lik:

Og motsatt:

  • 1 m³ = 0,000 001 hm³
  • 1 dam³ = 0,001 hm³
  • 1 km³ = 1 000 hm³

1 hm³ er, i forhold til SI-enheten liter, lik:

Og motsatt:

  • 1 kiloliter = 0,000 1 hm³
  • 1 hektoliter = 0,000 000 1 hm³
  • 1 dekaliter = 0,000 000 01 hm³
  • 1 liter = 0,000 000 001 hm³