HimalPartner

Norsk misjonsorganisasjon

HimalPartner – tidligere Tibetmisjonen er en norsk misjonsorganisasjon som arbeider med kristen yrkesmisjon i Tibet og Nepal.

HimalPartner regner pionermisjonærenes utreise i 1938 som sin begynnelse. Da reiste Edin Cornelius Alfsen og David Westborg inn i det østlige Tibet. Mange misjonsvenner i Norge sto bak dem i bønn og med økonomiske hjelp.

Noen år senere blir det krig i Tibet og kinesisk overtakelse satte en stopper for videre misjonsarbeid. Senere har alle forsøk på tradisjonelt misjonsarbeid i Tibet vært umulig.

TeltmakermisjonRediger

I Tibet er tradisjonell misjon ikke lovlig eller mulig, men misjon har erfart at den ikke er avhengig verken offentlige møter eller misjonsstasjoner.

HimalPartner er en diakonal yrkesmisjon med en helhetlig tenkning om både mennesket og misjonsarbeidet. Organisasjonen er kjent som en "yrkesmisjon", etter å ha sendt ut mange kristne fagfolk som bruker sitt yrke i tjeneste for folket de er gjester hos. Organisasjonens misjonærer er enkeltpersoner som i naturlig kontakt med mennesker bærer med seg vitnesbyrdet om Kristus i ord og handling.

NepalRediger

Etter at Tibet ble lukket for kristen misjon, åpnet et annet land under Himalaya-fjellene seg, det hinduistiske kongedømmet Nepal. I 1955 startet Tibetmisjonen arbeid i paraplyorganisasjonen United Mission to Nepal arbeid i landet. Ikke bare blant nepalesere, men også blant tibetanske flyktninger. Nepal var lukket til 1951. Da kunne bare 0,5 prosent av befolkningen lese og skrive.

HimalPartner har gjort en betydelig innsats innenfor helse, undervisning, vannkraftutbygging og etablering av industri.

Ingeborg Skjervheim, er høyt respektert for sin innsats som jordmor og sjukepleier i Tansen-distriktet i over 30 år.

Hjelp til selvhjelpRediger

«Grunnlaget for teknisk utvikling er de menneskelige ressurser» har vært HimalPartners grunnholdning gjennom mangeårig innsats i Nepal. På lang sikt har dette skapt en varig positiv utvikling og hjelp til selvhjelp.

Etablering av yrkes- og ingeniørskoler, oppføringer av gamle kraftverk fra Norge, etablering av vannkraftindustri er et av de fysiske resultatene av tibetmisjonens arbeid, mens den parallelle opplæringen av unge nepalere er satsingen som gjør at skoler og industri kan drives av nepalerne selv. Norad har brukt HimalPartner som entreprenør for utbygging av kraftanlegg i Nepal. Etter 30 år med landsbyutvikling i Nepal er tiden moden for å overlate ledelsen til nepalerne selv.

EnergibistandRediger

På oppdrag fra Norad ble det i 2007 gjennomført en uavhengig evaluering av norsk energibistand til Nepal og Mosambik. Til sammen har de to landene mottatt over to milliarder kroner i støtte til denne sektoren i perioden

Utdrag fra Norads rapport om energibistand 2007

Kompetanseutbygging 1965-2006. Det viktigste bidraget har vært kombinasjonen av støtte til utbygging av vannkraftanlegg, overføring og fordelingsnett og støtte til institusjonell kapasitetsutvikling. Støtten har bidratt til kompetanseoppbygging i hele sektoren. De viktigste suksessfaktorene har vært langsiktig, stabil og bred innsats.Resultatene har variert betydelig. Bygging av infrastruktur har vært vellykket, men forsinkelser og kostnadsoverskridelser har ofte skjedd. Når det gjelder institusjonell kapasitetsutvikling i sentralforvaltningen har resultatene ifølge evalueringen vært blandet. Oppmerksomheten om miljø har vært svak og usystematisk, både i bistandsforvaltningen og mottakerinstitusjonene.

Andi khola (5 MW) og Jhimruk (12 MW) Det mest vellykkede samarbeidet har ifølge evalueringen vært gjennomført i Nepal, hvor Norge har vært involvert helt fra 1965. Den norske andelen av den totale bistanden til sektoren i landet har vært ca. sju prosent. Norsk bistand har bidratt til å øke produksjonskapasitet gjennom fullfinansiering av vannkraftanleggene Andi khola (5 MW) og Jhimruk (12 MW), og støtte til forundersøkelse og opplæring i Khimti khola (60 MW) hvor SN Power er hovedaksjonær. Totalt utgjør i dag produksjonen fra disse tre anleggene ca. 18 prosent av den totale elektrisiteten som leveres i Nepal. Den norske støtten har også innbefattet betydelig opplæring av nepalesere ved NTNU.

bærekraftige prosjekter og velferd Et spesielt trekk ved bistanden til energisektoren i Nepal har vært det sterke engasjementet fra Tibetmisjonen. Ifølge evalueringen har Tibetmisjonens støtte til utbyggingen av Andi khola vært et uvanlig vellykket prosjekt. Prosjektet mottok da også i 2005 Blue Planet Prize. International Hydropower Association (IHA), med støtte fra UNESCOs International Hydrological Programme, deler ut prisen til prosjekter som bidrar til ”bærekraftige prosjekter og velferd, og som viser hvordan verdens vannkraftressurser kan brukes på en god måte.”

Helhetlig perspektiv Tibetmisjonens bistand har hatt et helhetlig perspektiv som omfatter både produksjon, fordelingsnett fram til forbrukerne og forbindelse til det nasjonale overføringsnettet. Selv om kraftverket har en kapasitet på beskjedne 5 MW, har overskuddskraft blitt solgt inn i det nasjonale nettet og dermed redusert behovet for dieselbasert elektrisitet nasjonalt.

får tre avlinger per år I tillegg til strøm har kraftutbyggingen bidratt til betydelig forbedringer innen irrigasjon, som har gjort at mange av bøndene nå får tre avlinger per år mot to tidligere. Det har dessuten vært en økning i antallet familiebaserte bedrifter etter at området fikk tilgang til elektrisitet. Lokalbefolkningen har dessuten fått bedre drikkevann og sanitære forhold, opplæring innen tekniske fag, jordbruk og skogbruk og støtte til bedriftsetableringer. Prosjektet er gjennomført i et av de mest tettbefolkede og fattige deler av landet. Etter utbyggingen har andelen fattige gått ned med 30 prosent, til tross for en sterk befolkningsøkning

Kathmandu UniversityRediger

I 1989 ble det startet et nytt universitet i Katmandu, Kathmandu University (KU), dette har i dag rundt 2000 studenter og 200 lærere. Med støtte blant annet fra Tibetmisjonen er mellom 800 og 900 ingeniører utdannet. Kathmandu University bygger nå flere testlaboratorium for små vannkraftverk. Folk på landsbygda er fornøyd med en liten vannturbin i en bekk, eller et solpanel som kan gi nok strøm til mange familier. Dette er også bra for kvinnene, for dersom vannkilden er nær, blir det mindre slit til vannhenting.

Studentene blir fulgt opp av norske elkraftmiljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SINTEF. Studenter fra flere institusjoner og selskaper i Nepal har fått utdanning i Norge, ved NTNU. Norad støtter flere mastergrads kurs ved NTNU. De første studenter fra Nepal har allerede disputert doktorgraden ved NTNU.

LitteraturRediger

  • Th. Eriksen og K. Alvheim: Kristen misjon i et lukket land: Den Norske Tibetmisjons historie, Oslo: Luther forlag, 1978
  • Asbjørn Voreland (red.): Tibetmisjonen gjennom 50 år: 1938-1966, Oslo: Tibetmisjonen, 1988
  • «I Guds tid: Den Norske Tibetmiasjon 60 år», i jubileumsutgave av Ribetaneren Juli-august 1998

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger