Hestnes hvalstasjon

Hestnes hvalstasjonHitra i Trøndelag ble opprettet av A/S Norsk Hvalfangst i 1925. Med sitt store behov for sesongarbeidere var hvalstasjonen en av de viktigste arbeidsplassene i distriktet.

Hestnes hvalstasjon i 1929


A/S Norsk Hvalfangst ble etablert i 1921 med Vingvågen hvalstasjon etter at Statens Hvalfangstkontor hadde drevet virksomhet der siden 1918. På grunn av store avstander og lang transport fra fangstfeltene ble stasjonen ved Vingvågen i nåværende Snillfjord kommune – flyttet i 1925 til HestnesHitra. Hestnes hvalstasjon kom i drift i 1926 med tre hvalbåter. Man fanget storhval og første sesong ble det brukt speiding fra sjøfly. Flypioneren Leif Lier sto for denne virksomhet. Dette året ble det fanget 273 hval.

I 1930 begynte ressursene innen stasjonenes operasjonsradius å bli uttømt. A/S Norsk Hvalfangst startet da fangst i Nordishavet i regi av Hvalfangerselskabet Pioner med et flytende hvalkokeri – «Pioner», som var verdens første dieseldrevne i sitt slag. Dette var også første gang et hvalkokeri hadde med egne fryseskip til konservering av hvalkjøtt for konsum. Hvalstasjonens drift ble redusert – men kom i full drift igjen i 1934. «Pioner» opererte i årene 1934–1938 i Antarktis og i farvannene utenfor Afrika. Eierne var også involvert i hvalkokeriet «Sydis». En kortere driftsstans kom i 1940 da de tyske okkupantene rekvirerte hvalbåtene. Driften startet igjen i 1941 med mindre båter.

Etter 1945 ble fangstflåten modernisert. Hvalbåten «Femern» fra Hestnes fanget i 1947 utenfor Titran den største hval som noen gang er tatt på den nordlige halvkule. Det var en blåhval på 93 tonn.

Siste sesong ved Hestnes hvalstasjon var 1962. I 1963-64 forsøkte de seg med sildoljeproduksjon, men dette ble heller ingen suksess.

Litteratur

rediger
 • Leif Harald Børnick og Fredrik Strøm: Thorleif Børnick, sjømann, hvalfanger og bestyrer på Hestnes Hvalstasjon, Hitra 2017
 • Dag Bakka jr.: Hvalfangsten, eventyret tar slutt, Larvik 1993
 • Arne Danielsen: Storhvalfangsten på Hestnes, Hitra heimbygdslag, 1981
 • Deutsche Schiffahrtsarchiv 20-1997: Fautsche Versuchsanlage Walfangstation Hestnes 1938-39, Hamburg 1997
 • Leo Oterhals: I forfedrenes farvann, Molde 1993
 • Leo Oterhals: Havblikk, om kvalfangst, kvalfangere og kystmiljø, Molde 2005
 • John H. Harland: Catchers and Corvettes, om hvalbåter, Crowborough UK 1992
 • Erling Hellandsjø: Vingvågen Hvalstasjon, Årbok for Fosen 2001
 • Fredrik Strøm: Hvalbåtene fra Hestnes Hvalstasjon, Årbok for Fosen 2000
 • Fredrik Strøm: Hvalkokeriet PIONER, Årbok for Fosen 1998
 • Rene Gardi: Walfischjagd, Aarau 1947
 • Rene Gardi: Chasse ala Baleine, Paris 1948
 • Rene Gardi: Unter Walfängern und Eismeerfischern, Zürich 1954
 • Rene Gardi: Cassia alla Balena, Milano 1955
 • Odd Arnesen & Einar Sem-Jacobsen: Til veirs på norske vinger, Oslo 1930
 • Jan Erik Ringstad: Whaling and History II, Sandefjord 2006
 • Torbjørn Ødegaard: Hvalfangere, Fredrikstad 2002
 • J.N.Tønnesen & A.O.Johnsen: Den Moderne Hvalfangsts Historie, Bind 1-4, Oslo 1959-1970
 • J.N.Tønnesen & A.O.Johnsen: The History of Modern whaling, London & Canberra 1982
 • Hoffstad, E. (red): Merkantilt biografisk leksikon, div.årganger, Oslo 1935-1939

Kuriosa

rediger

En tidligere hvalbåt fra Hestnes hvalstasjon: «Rau IX» ble i 1969 overtatt som museumsskip av Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven, Tyskland. Båten tilhørte Hestnes hvalstasjon årene 1953–1955 under navnet «Krutt».

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata