Hertugdømmene er en ofte benyttet fellesbetegnelse for Slesvig og Holsten etter at Holsten i 1474 ble et hertugdømme i likhet med Slesvig. I perioden 18151864 dekket betegnelsen også Lauenborg.

Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg (før 1864)

Hertugdømmet Slesvig var et dansk len, mens hertugdømmene Holsten og Lauenborg var tyske len. Den danske kongen var dermed både hertug eller medhertug og lensherre i hertugdømmet Slesvig, mens han som hertug eller medhertug i Holsten måtte hylle den tyske keiser.

Hertugdømmenes mange delinger mellom forskjellige fyrstehus på 1500–1700-tallet, svekket sentralmakten og bevarte mange stenders og områders nedarvede særrettigheter.[1]

Referanser

rediger