Hermesianax

Hermesianax (gresk: Ἑρμησιάναξ) fra Kolofon var en elegisk poet i antikkens Hellas, i den hellenistiske perioden (323-146 f.Kr.). Man vet lite om hans liv og verk, men han skal ha vært en elev av Filitas.

Hans viktigste arbeide var et dikt i tre bøker, tilegnet elskerinnen Leontion. Av dette er bare et fragment på ca 100 linjer kjent via Athenaios. Verket lister opp kjente eksempler på kjærlighetens kraft, fra historien og mytologien.