Hermann August Scheibler

Hermann August Scheibler
Født9. januar 1854
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Død25. april 1929 (75 år)
Nordstrand
Beskjeftigelse Boktrykker, typograf, disponent

Hermann August Scheibler (født 9. januar 1854, død 25. april 1929) var en tysk-norsk boktrykker.

Liv og levnetRediger

I vandreårene som typograf kom han til Norge, hvor han i 1879 fikk ansettelse som setter hos W.C. Fabritius. Her avanserte han raskt til faktor i 1885. I 1897 ble han også medeier i firmaet.

Da Fabritius i 1899 ble gjort om til aksjeselskap, ble Scheibler disponent og daglig leder, etter hvert med sønnen Hroar Sverre Scheibler (1888-1974) som juniordisponent.

Hermann August Scheibler har gjort seg bemerket som forfatter av bøker om trykkekunstens historie og om trykkeribransjen. Han arrangerte også utstillinger over typografi og grafiske trykksaker. Mye av Scheiblers grunnsyn når det gjelder skriftkulturen er uttrykt i følgende setninger fra forordet til hans hovedverk Bogtrykkerkunstens og avisernes historie (1910):

 Maatte da disse merkværdige, bevægelige Typer, som saa villig og saa ofte har talt andres Sag, ogsaa engang tale sin egen. Maatte engang en Presse sættes i Bevægelse til at fortælle sin egen glorværdige Historie og derigjennem kaste en Straale af den Glands, som engang omgav dette smukke Kunsthaandverk, ogsaa paa den moderne Typografi. 

TriviaRediger

  • I 1886 kjøpte Scheibler eiendommen Skovheim på Nordstrand utenfor Oslo, hvor han i 1913 oppførte en villa. Denne ble i 1970 testamentert til Kirkens Bymisjon (Oslo krets av Indremisjonsforeningen), og bærer navn etter barnebarnet, Nanna Marie Scheibler (1933-1941) som døde bare 18 år gammel. Nanna Maries hjem består av Skovheim barnehage, Skovheim eldrebolig, rekkehusboliger, lavblokk og en felles møteplass.
  • Stiftelsen Scheibler ble opprettet privat i Hermann August og sønnen Hroar Sverre Scheiblers navn. Stiftelsen forvalter sammen med Kirkens Bymisjon et fond som støtter viktige tiltak for beboerne på Nanna-Maries hjem og deler ut, etter Nanna Maries ønske på dødsleie, legatpenger til talentfulle, foreldreløse jenter.
  • Per Ung laget en byste av Hermann August Scheibler som i 2004 ble avduket på Skovheim på Nordstrand.

BibliografiRediger

  • (Sm.m. Bastian Anastasius Dahl): Om bogtryk og korrekturlæsning. Kristiania 1888.
  • Kortfattet haandbog for typografer og korrekturlæsere. Tillige indeholdende veiledning for forfattere, oversættere og forlæggere. Marius Lund. Kristiania 1890.
  • Bogtrykkerkunstens og avisernes historie. W.C. Fabritius & Sønners Forlag, Kristiania 1910.
  • Haandbog for enhver som har brug for tryksager. Raad og vink ved bestillinger af tryksager, veiledning i korrekturlæsning osv. Kristiania 1912.
  • Reklamen med særlig hensyn til annoncering i aviser og tidsskrifter. Kristiania 1915.
  • Bogtrykkeren Benjamin Franklin. Uddrag af hans Selvbiografi, "Veien til Velstand" og Andet. Et Skrift tilegnet Ungdommen. Fabritius & Sønnes Forlag Kristiania 1920.
  • En bok om boken. Fabritius & Sønner. Kristiania 1924.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger