Nordstrands Avis

Nordstrands Avis. Upolitisk Avis for Nordstrand Sogn var en ukentlig lokalavis startet av Carl Theodor Ystrøm (1890–1930) i 1925. Ystrøm fungerte selv som redaktør og utgiver av avisen inntil sin død, knapt 40 år gammel.

Selv om Nordstrands Avis opphørte i 1939, regner dagens Nordstrands Blad sin historie tilbake til denne avisens etablering i 1925.

Redaksjonen holdt til i Pilestredet 37 i Oslo. Første utgave av lokalavisen kom i salg 3. januar i 1925. Det første året var lørdag avisens utgivelsesdag, men fra 1926 kom den ut på fredager.

For Carl Ystrøm var det viktig et vidt og ble en stemme i nærmiljøet, derfor var det også at han bestemt frasa seg oppfordringen om å stille som kandidat ved kommunevalget i 1925. Ellers lød redaktørens velkjente motto: «Den som ikke krever noe, får ingen ting». Hans engasjement kjente ingen grenser og redaktøren ble en både kjent og aktet person i nærmiljøet.[trenger referanse]

Av de første saker Nordstrands Avis fremmet var en oppfordring til beboerne om holde seg hjemme på 17. mai og bidra til lokal feiring av nasjonaldagen. Etter den velykkede 17. mai-feiringen i 1925 kunne lokalavisen med rette triumfere: «Nordstrands Avis har ved at ta initiativet til denne sak bevist hvilken fordel det er for sognet at ha sit eget organ, hvor alle saavel smaa som store spørsmaal av interesse og til bedste for dets beboere kan bli drøftet.»[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Carl Ystrøm: «En straalende 17. mai dag». Nordstrands Avis nr. 23 Lørdag 22. mai 1925, s. 1.

LitteraturRediger

  • Redaktør Ystrøm død. Nordstrands Avis. Nr. 13. Fredag 28. mars 1930, s. 1.