HM Ship

(Omdirigert fra Her Majesty's Ship)

Her Majesty's Ship eller His Majesty's Ship (avhengig av monarkens kjønn; forkortes HMS) er en betegnelse som brukes på skip i den britiske marine. Betegnelsen brukes også uformelt om skip i kongelig eie i andre land, og formelt om fartøyene til Sveriges marine når de omtales på engelsk. Tidligere ble også formen HMBS, for His/Her Britannic Majesty's Ship, brukt.

Ubåter regnes ikke som skip, og brukes derfor betegnelsen HM Submarine, noen ganger uformelt forkortet HMSm. Kongeskipet «Britannia» har betegnelsen Her Majesty's Yacht (HMY) eller Royal Yacht.

Tidligere ble mindre fartøyer, som fregatter og slupper omtalt som HM Frigate og HM Sloop, men også disse omtales nå som HMS. Britiske marinebaser, som etter gammel tradisjon er rulleført som «stenfregatter» i Royal Navy, bruker også betegnelsen HMS.

Skip som eies av britiske myndigheter men som ikke er underlagt Royal Navy har andre betegnelser, som Royal Fleet Auxiliary (RFA, «Den kongelige flåtereserve»).

Tidligere brukte man også betegnelsen HMAV, Her Majesty's Armed Vessel eller His Majestys Armed Vessel, for væpnede skip i Royal Navy som ikke hadde kamphandlinger som fremste oppgave. Dette kunne være skip som ble brukt til viktige oppdrag i potensielt farlige områder, og som derfor trengte større bestykning enn et handelsskip kunne føre.

SamveldelandeneRediger

Flere samveldeland bruker varianter av betegnelsen, som Her Majesty's Canadian Ship (HMCS), Her Majesty's Australian Ship (HMAS).

Se ogsåRediger