KNM er forkortelse for Kongelig Norsk Marine og betegnet enheter tilhørende Marinen.

Prefikset «KNM» foran fartøynavn ble først tatt i bruk i 1946. [1]KNM «Harald Hårfagre» er f.eks. Marinens øvingsavdeling på Madla, mens KNM «Skjold» er navn på Marinens første missiltorpedobåt i Skjold-klassen.

Når norske marinefartøyer skal omtales på engelsk, blir prefikset HNoMS brukt. Det står for His Norwegian Majesty's Ship. Når prinsesse Ingrid Alexandra blir regjerende dronning, vil det automatisk stå for Her Norwegian Majesty's Ship.

I Kystvakten blir prefikset KV brukt. Når norske kystvaktskip skal omtales på engelsk blir prefikset NoCGV brukt. Det står for Norwegian Coast Guard Vessel.

Referanser rediger