Helsetilsynet i fylket

Helsetilsynet i fylket var fra 2003 til 2011[1] en tilsynsmyndighet for helsetjeneste og helsepersonell i fylket.

Helsetilsynet i fylket ble dannet 1. januar 2003 ved at tidligere Fylkeslegen ble innlemmet i fylkesmannsembetet. Tilsynet opptrådte som selvstendig tilsynsmyndighet kalt Helsetilsynet i fylket, faglig underlagt Statens helsetilsyn. Helsetilsynet i Oslo og Akershus dekket begge fylker.

Lovgrunnlaget for virksomheten var lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og en rekke andre lover og forskrifter.

Helsetilsynet i fylket

  • drev planlagt tilsyn med virksomheter
  • behandlet saker om svikt i tjenestene eller hos helsepersonell (tilsynssaker)
  • mottok meldinger om betydelig personskade eller forhold som kunne ført til betydelig personskade etter lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3
  • behandlet klager vedrørende manglende oppfyllelse av rettigheter i helsetjenesten.

Fra 1. januar 2012 ble Helsetilsynet i fylket nedlagt og oppgavene ble overført til Fylkesmannen.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen» (PDF). Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 21. desember 2011.