Helseatferd

Helseatferd betegner atferd som kan forbedre eller opprettholde helsen. Mangelfull eller dårlig helseatferd kan ofte ha betydning for sykdom og kan ha en tendens til å utvikle seg til såkalte dårlige helsevaner.[1] Innenfor helsepsykologien skiller man ofte mellom helsefremmende atferd og helsereduserende atferd, atferdstyper som virker henholdsvis beskyttende eller skadelig på helse.

Det kan innvendes mot denne definisjonen at den legger vekt på intendert atferd, noe som kan være problematisk. Om et individ for eksempel trener kun for å ta seg bra ut, vil denne fysiske aktiviteten likevel kunne bidra til å forbedre individets helse. Det kan derfor argumenteres for at at objektive konsekvenser bør tas med i en definisjon.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Taylor, S. E. (2008) Health Psychology, 7th Edition, London: McGraw-Hill. ISBN 9780071283601 s. 47

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger