Helsereduserende atferd

Helserereduserende atferd er helseatferd som reduserer, eller virker negativt på individers helse.

Kjennetegn på helsereduserende atferdRediger

Slike atferder er ofte vanemessige, avhengighetsskapende og vanskelig å endre. Selv om man har bedrevet den helsereduserende atferden lenge er det som regel aldri bortkastet å forsøke å endre den, de helsemessige vinningene kan likevel være betydelige.

SårbarhetsvinduRediger

Man snakker ofte om et sårbarhetsvindu knyttet til ungdomskultur (mellom ca. 14 og 25 år) som mange helsereduserensde atferder deler. I denne perioden har man gjerne behov for å vise at man er voksen og uavhengig, og for eksempel rusmiddler kan bli et verktøy i denne utviklingen. Overvekt og stoffavhengighet, med vekt på særlig røyking og høyt alkoholinntak blir ofte sett som de største helsereduserende samfunnsproblemene.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger